Kлиматик с кредит или по програма Eнергийна Eфективност

Всекидневна с климатик

С програмата Енергийна Ефективност, физическите лица могат да си закупят климатици и термопомпени системи за отопление и климатизация, като им се отпусне безвъзмездна финансова помощ в определен размер. Програмата за енергоспестяване в дома може да се използва, както от фирми, така и от сдружения и физически лица. Кандидатстването минава през няколко стъпки, които ще опишем по-подробно, за да може всички, които искат да участват по програмата да се ориентират по-лесно в термините и тоновете документация.

Самата процедура не е сложна, но е дълга и има точно определени условия, които, ако не се спазят, няма да бъдете одобрени. Ако вече сте кандидатствали и сте получили отказ, то тогава можете да кандидатствате за бърз кредит онлайн и пак да получите необходимото финансиране за климатик. Това можете да го направите и без въобще да минавате през дългата процедура на програмата Енергийна Ефективност, ами вместо това директно да кандидатствате за бърз заем.

Кредит за климатик

Как се кандидатства за климатик по програма Енергийна Ефективност?

Първо: Трябва да изберете енергоспестяващ проект

Енергоспестяващите проекти са за изолации, термопомпени системи, отопление, фотоволтаични системи, асансьори и рекуперативни вентилации. Проектът, който покрива закупуването на климатици е за термопомпените системи. Критериите му определят, че коефициентът на енергийна ефективност на климатичната система трябва да е категория А+, работният режим на отопление да е от –10° до 15°C, а на охлаждане от 21° до 43°C. Тази информация, можете да я намерите в информацията за всяка климатична система и да я сравните с изискванията на европрограмата. Ако не съвпадат, не можете да кандидатствате за европрограмата, закупувайки точно този модел климатична система.

Второ: Трябва да определите фирма изпълнител

Както сами се досещате, изборът е ограничен и трябва да изберете компания от предварително определен списък. Фирмата изпълнител ще ви даде насоки, ще ви изготви оферта с нейните тарифи и ще ви разясни техническата информация за климатичната система, която изберете. Пълен списък на компаниите, от които можете да избирате, ще намерите тук.

Трето: Изберете банка

Финансиране можете да получите само от точно определени банки. За да се случи това обаче, трябва да се съобразите с техните кредитни условия, лихви и такси. Списъкът на банките е много кратък, съдържа точно две банки. Когато се свържете с тях или посетите техен офис, техните служители ще ви обяснят всичко подробно, как да кандидатствате за заема, какви документи са ви необходими, както и колко време отнема одобрението или отказа.

Четвърто: Кандидатствайте по програмата за Енергийна Ефективност

След кандидатстването и одобрението на кредита, следва процедура по кандидатстване за европрограмата. Този процес е съпроводен с пакет документи, които доказват, че вашият проект е годен за финансиране. Това кандидатстване трябва да се случи до период от 4 месеца, след като е изтеглен кредита. Ако последва одобрение се възстановява до 15% от сумата, но тя не включва таксите и лихвите по кредита, а само 20% от главницата.

Пакетът от документи, които се изискват, когато кандидатствате за програма Енергийна Ефективност включва:

 • Формуляр за искане на безвъзмездна помощ;
 • Протокол за извършените дейности;
 • Трите имена и адрес;
 • Пълен адрес на местоположението, където се е извършил монтажа;
 • Наименованието на монтираната система;
 • Наименованията на всички допълнителни съоръжения;
 • Дата, когато монтажа се е извършил;
 • Данни на фирмата и лицата, които са го извършили;
 • Касовата бележка и оригиналната фактура.

Сами виждате, че списъкът с документи никак не е никак малък. Липсата на всяка една от тези точки, може да доведе до отхвърляне на кандидатурата. В такъв случай, лицето трябва да се насочи към друг вид финансиране, като възможностите са бърз потребителски кредит тип CrediHome или заем от банка.

Целта на този вид енергоспестяващи субсидии е да подобри жилищните условия, като предложи безвъзмездна частична помощ. Всички домакинства могат да се възползват от тази мярка, стига да отговарят на определените условия и да обитават един от определените типове сгради. А те са:

 1. Съществуващи къщи, с до две самостоятелни жилища в тях;
 2. Вече изградени многофамилни жилищни сгради с най-малко 3 самостоятелни жилища в тях;
 3. Къщи и много фамилни жилищни сгради в строеж. Тук условието е да бъдат проектирани като високо енергийно ефективни и да имат нужните документи за да го докажат на проектно ниво.

Ако не обитавате едно от гореизброените, тогава няма да бъдете одобрен за безвъзмездна помощ по програмата Енергийна Ефективност. Ако въпреки това, ви е нужно допълнително финансиране, можете да кандидатствате за онлайн кредит и да си спестите дългите процедури, попълването на формуляри и чакането с дни на одобрение.